Dr. Banász Zsuzsanna adatlapja

A Pannon Egyetem GTK Wiki wikiből

(Banász Zsuzsanna adatlapja szócikkből átirányítva)

Név Dr. Banász Zsuzsanna
Kar GTK
Tanszék Kvantitatív Módszerek
Oktatott tárgyak
 • Statisztika

     (VEGTGAB144S, NKGTGAB144S)

 • Statisztika II.

     (VEGTGAB344S)

 • Társadalomstatisztika

     (VEGTGAB114T)

 • Ökonometria 

     (VEGTKGB242Ö, VEGTKGB343Ö, VEGTKMM422O)

 • Elméleti és alkalmazott ökonometria

     (VEGTKGM244Ö)

 • Mikroökonómia

     (VEGTKGB114K, VEGTKG1344M) 

 • Mikroökonómia I.

     (VEGTKGB114M)

 • Közgazdaságtan alapjai

     (VEGTKGF112K)

 • Bevezetés a közgazdaságtanba

     (VEGTKGB112K, VEGTKGB144B, VEGTKGF113K)

Születési év 1983-04-11
Végzettség, szakképzettség
 • 2014. Ph.D.

              Pannon Egyetem, Veszprém
              Gazdálkodás- és Szevezéstudományok Doktori Iskola
              közgazdasági szakirány 

 • 2007. okleveles közgazdász

              Pannon Egyetem, Veszprém
              közgazdász-gazdálkodási szak
              szervezés-vezetési szakirány

 • 2006. logisztikai ügyintéző, OKJ (középfokú)
 • 2005. termelésirányító, OKJ (középfokú)
 • 2001. pénzügyi ügyintézői, képesített könyvelői érettségi

              Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola,

              Komárom, pénzügyi szakirány

Munkahely, munkakör

2004-től: Pannon Egyetem, Veszprém /

Gazdaságtudományi Kar. Ezen belül:


Egyetemen kívüli munkahelyek:

 • 2007. IKR-Bróker Tőzsdeügynöki Kft (gabonatőzsdei ügyletek), Bábolna

nyári gyakorlatok:

 • 2003. NOKIA, Komárom
 • 2002. Exel Szállítmányozási Kft. (ma DHL), Komárom
 • 2000., 1999., 1998. Bábolna Takarmányipari Kft. (ma a Bonafarm Csoport tagja), Nagyigmánd
Tudományos fokozat Ph.D.
Nyelvtudás angol üzleti középfokú C
Fő kutatási terület(ek)

Megújuló energiák / napenergia (PV, CSP)

 • A háztartások megújuló energia iránti fizetési hajlandóságának vizsgálata
 • A napelemmel termelt áram nemzetközi makrogazdasági összefüggései
Fontosabb publikációk

Csuka, Gy. - Banász, Zs. (2014): Lehetőségek és döntések - a felsőoktatási intézményválasztási szempontok változása

In: EDUCATIO 23: (4) 616-631. o.


Banász, Zs. (2012): A Consumer Surplus Based Estimate of Hungarian Households' Willingness-to-Pay for a Solar Cell

In: Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe, Vol. 3 / 2012, STS Science Centre Ltd., ISSN 2043-085X,  pp. 41-47.


Banász, Zs. (2012): A megújuló energiák jelentősége az országok versenyképességében

In: Csuka Gyöngyi, Szívós Mihály (szerk.): A regionális versenyképesség innovációs tényezői, Veszprém, 2012, ISBN 978-963-508-623-8, 238-254. o. (Lektorált tanulmánykötet az MTA-PE-BME Regionális Innovációs és Fejlődéstani Hálózati Kutatócsoport 2011. június 10-i konferenciájáról)


Banász, Zs. (2011): A megújuló energiák helyzete – a magyar háztartások napkollektor használatának állami ösztönzése

In: Valóság ISSN 0324-7228, Budapest, 2011. szeptember, 45-59. o.

 
Bencsik, A. – Banász, Zs. (2009): A megújuló energiák szerepének növelése a fenntartható fejlődés érdekében a hazai civil szféra segítségével

In: Dr. Beszteri Béla (szerk.): Környezeti felelősség a jövőért c. lektorált tanulmánykötetben, I. kötet, Környezetvédelem és gazdaság fejezet ISBN 978-963-7385-89-6MTA-VEAB-Komárom Város Önkormányzata, Komárom, 2009. december, 90-97. o.

Tanácsadói kompetenciák, projekt-tapasztalatok

TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0088 Magyarország a Kelet-Európai logisztika központja - Innovatív logisztikai képzés e-learning alapú fejlesztése, támogató


Tudományos, szakmai közéleti tevékenység
 • 2014. Harsányi Istvándíj. Pályázat kiírója: Magyar Innovációs Szövetség / Manager Képzés Alapítvány

          - disszertációért: A napelemek elterjedésének makro-

            és mikroszintű elemzése

          - témavezetőként: Páll Noémi: Startupok az USA-ban

            és Magyarországon. Nemzetközi kapcsolatvizsgálatok

            című szakdolgozatért

 • 2013. témavezetőként ITDK 1. helyezés a Közgazdaságtudományi Szekció / Közgazdaságtan Tagozatban. Csányi Vivien Valéria: "Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája" Avagy van-e kapcsolat az oktatás és a gazdasági növekedés között Magyarországon?
 • 2009-10. tanévben speciális ösztöndíj a Pannon Egyetem Közgazdaságtan Tanszékén végzett marketing és alumni tevékenységért.
 • 2006. Harsányi István–díj diplomadolgozatért. Pályázat kiírója: Magyar Innovációs Szövetség / Manager Képzés Alapítvány
Telefonszám nincs
Szobaszám "A" épület / 1. emelet / 128. iroda
E-mail cím banasz@gtk.uni-pannon.hu
Fogadóóra

2014-15. / 2. félév szorgalmi időszakban

(vizsgaidőszakban nincs fogadóóra):

hétfő 12:30 - 13:30