Műszaki menedzser alapszak

A Pannon Egyetem GTK Wiki wikiből

Tartalomjegyzék

Vissza az alapszakokhoz


Kiknek ajánljuk a Műszaki menedzser alapszakot?

Ezt az alapszakot elsősorban azoknak ajánljuk, akik:

 • érdeklődnek a gazdálkodás- és szervezéstudományok iránt, és egyúttal fogékonyak a műszaki tudományokra is;
 • szeretnék megismeri a fő ipari ágazatok üzemeiben zajló termelő tevékenységek műszaki jellemzőit;
 • átfogó képet szeretnének kapni a nemzeti, valamint a vállalati szinten zajló gazdasági folyamatokról;
 • el szeretnék sajátítani a műszaki és a gazdasági tervezési eljárásokat;
 • képesek programokban, rendszerekben gondolkodni, illetve azokat következetes munkával megvalósítani;
 • az átlagosat meghaladó mértékű szervezési képességekkel és hajlandósággal rendelkeznek;
 • a megbízható informatikai jártasságot és az idegen nyelvű kommunikáció képességét egy modern műszaki-gazdasági szakember elengedhetetlen vonásainak tartják.


Hol lehet elhelyezkedni a szakon szerzett diplomával?

A magabiztos műszaki tudással társuló közgazdasági ismeretek számos területen hasznosíthatók, ezért az alapszak elvégzése után diplomásaink változatos elhelyezkedési lehetőségek közül válogathatnak. Végzetteink elsősorban az alábbi vállalat- és intézménytípusokban pályázhatnak majd állások betöltésére:

 • ipari termelővállalatok;
 • tanácsadó és pályázatíró cégek;
 • könyvvizsgáló (auditor-) vállalkozások;
 • mérnöki irodák;
 • állami szervezetek;
 • közgazdasági kutatóintézetek;
 • közintézmények;
 • önkormányzatok.

A szerzett ismeretek ezen túl alkalmassá teszik diplomásainkat saját kisvállalkozások indítására és sikeres működtetésére, illetve önálló szakértői tevékenység folytatására is (pl. pályázatíróként vagy projekt-menedzserként).


Melyek a szak fő jellemzői?

Felvételi tárgyak

Matematika (kötelező) és még egy tárgyat kell választani a következők közül: biológia, vagy fizika,  vagy informatika, vagy kémia, vagy szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, könnyűipari alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, közgazdasági-marketing alapismeretek, közlekedési alapismeretek, nyomdaipari alapismeretek, vegyipari alapismeretek), vagy történelem. Részletes szabályok és többletpont-számítás a Felsőoktatási felvételi tájékoztató szerint.


Képzési idő

Tanterv szerint az alapszak 7 félévet (210 kredit) tartalmaz.


Oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Gazdasági mérnök „Műszaki menedzser" alapszakon


Végzettségi szint

Alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)


Nyelvi követelmények

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.


 

További információ

Dr. Csizmadia Tibor szakvezető

Pannon Egyetem - Szervezési és Vezetési Intézeti Tanszék

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

Tel.: (88) 62-48-12


Iván Katalin marketing referens

Pannon Egyetem - Gazdaságtudományi Kar

8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Pf. 158

Tel.: (88) 62-48-60

E-mail: felveteli@gtk.uni-pannon.hu


Vissza az alapszakokhoz