Vezetés és szervezés mesterszak

A Pannon Egyetem GTK Wiki wikiből

Tartalomjegyzék

Vissza a mesterképzésekhez


Kiknek ajánljuk a Vezetés és szervezés mesterszakot?

Ezt a mesterszakot elsősorban azoknak ajánljuk, akik:

 • el szeretnének mélyedni a menedzsment tudományában úgy, hogy az számukra a lehető legtöbb gyakorlati haszonnal járjon;
 • az üzleti világban rendkívül széles körben hasznosítható ismeretekre kívánnak szert tenni;
 • magas szintre kívánják fejleszteni szervezői, probléma-megoldói és döntési képességeiket;
 • kiemelkedő szakmai színvonalon szeretnék irányítani a különféle szervezetek emberi és anyagi folyamatait;
 • magasabb vezetői beosztásokat szeretnének betölteni.

Mesterszakunkra a friss diplomásokat és a korábban végzetteket egyaránt várjuk. Oktatásszervezési és módszertani megoldásaink lehetővé teszik, hogy mindkét hallgatói kör számára testhezálló képzési szolgáltatást nyújtsunk. Munka mellett tanulni kívánó hallgatóinknak levelező formájú oktatást kínálunk.


Hol lehet elhelyezkedni a szakon szerzett diplomával?

A megalapozott menedzsment-ismeretekkel és fejlett szervezői-vezetői képességekkel rendelkező diplomások eséllyel pályázhatják meg számos vállalkozás és intézmény rangos álláshelyeit. Végzetteink elsősorban az alábbi vállalat- és intézménytípusokban pályázhatnak állások betöltésére:

 • profiltól függetlenül gyakorlatilag bármilyen termelő- és szolgáltató vállalat, a kis- és közepes vállalkozásoktól a multinacionális cégekig;
 • országos és regionális fejlesztési ügynökségek;
 • felsőoktatási intézmények;
 • személyzeti és üzleti tanácsadó cégek;
 • a szakminisztérium és szervei.

A szerzett ismeretek ezen túl alkalmassá teszik diplomásainkat saját vállalkozások indítására és sikeres működtetésére is.


Milyen végzettséggel lehet felvételt nyerni a Vezetés és szervezés mesterszakra?

Előfeltétel nélkül

A mesterszakra kreditvizsgálat, azaz előfeltétel nélkül felvehetők azok, akik a következő alapszakon szereztek diplomát:


Előfeltétellel

A mesterszakra előfeltétellel felvehetők mindazok, akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek (alapszak, mesterszak, főiskolai szak, egyetemi szak) és akik tanulmányaiból elismerhető (elfogadható) 60 kreditpont az alábbi bontásban (nem szükséges mindegyik felsorolt ismeretkörrel rendelkezni, csupán kategóriánként kell meglennie az előírt kreditmennyiségnek):

Előírt ismeretkörök

Kredit

Módszertani alapismeretek

15

Matematika

 

Statisztika

 

Informatika

 

Közgazdasági alapismeretek

10

Mikro- és makroökonómia

 

Nemzetközi gazdaságtan

 

Környezet-gazdaságtan

 

Gazdaságelmélet

 

Gazdaságstatisztika

 

Közgazdaság-elmélettörténet

 

Gazdaságmodellezés

 

Gazdaságpolitika

 

Ágazati és funkcionális gazdaságtan

 

Közösségi gazdaságtan

 

Üzleti alapismeretek

15

Vállalati gazdaságtan

 

Gazdasági jog

 

Marketing

 

Pénzügy

 

Számvitel

 

Döntéselmélet és módszertan

 

Üzleti etika

 

Üzleti kommunikáció

 

Adózási ismeretek

 

Vállalati pénzügyek

 

Társadalomtudományi alapismeretek

10

EU ismeretek

 

Közpolitikai ismeretek

 

Gazdaságtörténet

 

Szociológia

 

Pszichológia

 

Filozófia

 

Szakmai ismeretek

10

Értékteremtő folyamatok menedzsmentje

 

Vezetés és szervezés

 

Üzleti tervezés

 

Vállalkozásmenedzsment

 

Stratégiai tervezés

 

Controlling

 

Emberi erőforrás gazdálkodás

 

Vezetői készségfejlesztés

 

Információs rendszerek

 

A mesterképzésbe való felvétel előfeltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó kreditek a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül teljesíthetők.

A fenti kredit-elvárásokat elsősorban az alábbi alapszakok valamelyikén végzettek tudják teljesíteni:


Melyek a szak fő jellemzői?

Felvételi pontszám kialakítása
 • Az összpontszám (maximum 100 pont) a hozott pontok, szerzett pontok és a többletpontok összege.
 • Hozott pontok (maximum 45 pont): a felvétel alapjául szolgáló alapképzés tanulmányi átlaga X 9.
 • Szerzett pontok (maximum 45 pont): a szóbeli szakmai felvételi vizsgán szerzett pontszám.
 • Többletpontként 10 pont szerezhető.

A szóbeli szakmai felvételi vizsga jellege: beszélgetés a pályázó szakmai hátteréről, előtanulmányairól. Ennek célja a mesterszak sikeres elvégzésére vonatkozó esélyek feltérképezése. Néhány kérdés erejéig a felvételiző által választott idegen nyelven folyik a beszélgetés.


Többletpontok:

Maximum 10 pont:

Szakmai publikációként elismerhető teljesítmények:

 • referált szakmai lapban megjelent publikáció,
 • nem referált szakmai lapban megjelent/elfogadott publikáció,
 • egyéb lektorált szakmai publikáció.


Kiemelkedő szakmai teljesítményként elismerhető tevékenységek:

 • konferencia előadás/poszter/absztrakt/(magyar vagy külföldi és nem TDK, OTDK),
 • országos vagy nemzetközi szakmai versenyen elért 1-3. helyezés,
 • szakmai díj.


Pontszámítás

Felvételi pontok:

 •  felvételi elbeszélgetés (Sz): 45 pont
 •  leckekönyvi tanulmányi átlag: 45 pont

vagy

 •  felvételi elbeszélgetés duplázása: 90 pont


Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adhat.

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 8 pont (- fogyatékosság: 4 pont; - gyermekgondozás: 4 pont; - hátrányos helyzet: 4 pont)
 • Intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont
 • Intézményi TDK 2. helyezés: 4 pont
 • Intézményi TDK 3. hely/különdíj: 3 pont
 • Kiemelkedő szakmai teljesítmény: 4 pont
 • Országos tanulmányi verseny: 4 pont
 • OTDK: 8 pont
 • Publikáció: 4 pont
 • Szakmai publikáció: 4 pont
 • Tudományos konferencia részvétel: 4 pontKépzési idő

Tanterv szerint a mesterszak 4 félévet (120 kredit) tartalmaz.


Oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Okleveles közgazdász „Vezetés és szervezés” mesterszakon (MA in Organisation and Administration)


Végzettségi szint

Mesterfokozat (master; rövidítve: MA)


Nyelvi követelmények

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből legalább középfokú C típusú vagy egy élő idegen nyelvből államilag elismert legalább középfokú C típusú szaknyelvi nyelvvizsga vagy egy élő idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú C típusú nyelvvizsga letétele, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.


Kreditpótló tantárgyak

- Nappali tagozatosoknak

- Levelelező tagozatosoknak


További információ

Dr. Szabó Lajos szakvezető

Pannon Egyetem – Szervezési és Vezetési Intézeti Tanszék

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

Tel.:(88)624-215

E-mail: szabola@gtk.uni-pannon.hu


Bollók Attiláné

Pannon Egyetem – Ellátási Lánc Menedzsment Intézeti Tanszék

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

Tel.:(88)624-334

E-mail: bollokedit@gtk.uni-pannon.hu

Vissza a mesterképzésekhez